അനുയായികള്‍

2010, ഒക്‌ടോബർ 12, ചൊവ്വാഴ്ച

പുസ്തക അവലോകനം.

 സീയെല്ലെസ് ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി 
1  ലൌലി ഡാഫോഡി ല്‍ സ് (നോവല്‍ )    
 ലീല എം ചന്ദ്രന്‍ 
പേജ് 148  
വില 90 രൂപ


 
വായനാസുഖം  നല്‍കുന്ന  ഈ നോവല്‍ സ്വന്തമാക്കുക.
 ബന്ധപ്പെടെണ്ട വിലാസം
മാനേജര്‍ ,
സീയെല്ലെസ്സ് ബുക്സ്,
തളിപ്പറമ്പ ,
 കണ്ണൂര്‍.
 670141
mail.ID        
clsbuks@gmail.com
ഫോണ്‍  നമ്പര്‍ . o4602 204120  9447203420,   9747203420,     9446212920
സീയെല്ലെസ് ബുക്സില്‍ നിന്നും നേരിട്ടും വി.പി.പി.ആയും കൊറിയര്‍ വഴിയും നിങ്ങള്‍ക്കിത് ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്  .
കൂടാതെ ,
അവതാരികയില്‍ നിന്നും ......
സൈലെന്‍സ് ബുക്സ് തിരുവനന്തപുരം ,കോഴിക്കോട്,
പ്രണത ബുക്സ്     എറണാകുളം ,
പൂര്‍ണ്ണ ബുക്സ്       കോഴിക്കോട്  
 സന്ദേശ ഭവന്‍ തലശ്ശേരി
അതുല്യ ബുക്സ് കണ്ണൂര്‍ ,പ്രഭാത്‌ ബുക്സ് കണ്ണൂര്‍,
സമയം ബുക്സ് കണ്ണൂര്‍,ബുക്സ് ഇന്ത്യ കണ്ണൂര്‍,
ഡി.എസ്.എസ് ബുക്ക് സെന്റെര്‍ തളിപ്പറമ്പ ,
പ്രത്യുഷ ബുക്സ്,തളിപ്പറമ്പ
ഡിസംബര്‍ ബുക്സ്  പയ്യന്നൂര്‍,
തുടങ്ങിയ ബുക്ക് സ്റ്റാള് കളില്‍  നിന്നും  ,അവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവ സ്റ്റാളുകളില്‍  നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.


                                                                                


                                                    രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി അടുത്ത പോസ്റ്റില്‍...തുടരുന്നു.
   

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ