അനുയായികള്‍

2010, ഒക്‌ടോബർ 13, ബുധനാഴ്‌ച

പുസ്തക അവലോകനം.

  സീയെല്ലെസ് ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി 

2     നെയ്‌ ത്തിരികള്‍    (കഥകള്‍)
ലീല എം ചന്ദ്രന്‍.
ആകാശവാണിയില്‍ എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച കഥകളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത
18  കഥകളാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ശ്രോതാക്കളുടെ പ്രശംസ ഏറ്റു വാങ്ങിയ ഈ കഥകള്‍
ഏവര്‍ക്കും പ്രിയംകരം ആകും എന്നതില്‍ തെല്ലും സംശയം ഇല്ല.
 

ശ്രീ ടി എന്‍ പ്രകാശിന്റെ അവതാരികയില്‍ നിന്നും


പേജ് 132 .

വില  75   രൂപ.
 താല്പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക 

മാനേജര്‍
സീയെല്ലെസ്സ് ബുക്സ്,
തളിപ്പറമ്പ ,
 കണ്ണൂര്‍
 670141
mail.ID        
clsbuks@gmail.com
ഫോണ്‍   നമ്പര്‍  . 04602 204120  9447203420,   9747203420,     9446212920
സീയെല്ലെസ് ബുക്സില്‍  നിന്നും നേരിട്ടും വി.പി.പി.ആയും(ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രം) 
കൊറിയര്‍  വഴിയും(കേരളത്തില്‍ മാത്രം) നിങ്ങള്‍ക്കിത്   ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

കൂടാതെ ,
സൈലെന്‍സ് ബുക്സ് തിരുവനന്തപുരം ,കോഴിക്കോട്,
പ്രണത ബുക്സ്     എറണാകുളം ,
പൂര്‍ണ്ണ ബുക്സ്       കോഴിക്കോട്  
 സന്ദേശ ഭവന്‍ തലശ്ശേരി
അതുല്യ ബുക്സ് കണ്ണൂര്‍ ,
പ്രഭാത്‌ ബുക്സ് കണ്ണൂര്‍,
സമയം ബുക്സ് കണ്ണൂര്‍, 
ബുക്സ് ഇന്ത്യ കണ്ണൂര്‍,
ഡി.എസ്.എസ് ബുക്ക് സെന്റര്‍  തളിപ്പറമ്പ ,
പ്രത്യുഷ ബുക്സ്,തളിപ്പറമ്പ
ഡിസംബര്‍ ബുക്സ്  പയ്യന്നൂര്‍,
തുടങ്ങിയ ബുക്ക് സ്റ്റാള് കളില്‍  നിന്നും  ,
അവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവ സ്റ്റാളുകളില്‍  നിന്നും 
നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
ഏവരുടെയും സഹകരണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ